bloggstats ggm09

Jag skrattade till när jag gick in i statistiken idag… Min lilla 10-20 – läsarekrets per dag har plötsligt exploderat och jag känner mig som bloggprinsessa för en dag. Jag tackar alla som tittat in och hoppas ni fått ut något av anteckningarna från seminarierna. Jag har inte vågat läsa dem själv, för då skulle jag antagligen känna mig nödgad att radera alltihop.  Jag bjuder istället på att mina skrivardrömmar krossas till förmån för snabb tillgång till innehållet i den fantastiska konferensen.

Här är också flödet på Twitter om och från konferensen:


Kommentarer