Användardriven utveckling @heidiharman #ggm09

”Heidi Harman om hur du jobbar med teknikutveckling där användarna är en del av designprocessen”.

Heidi ville ha springkompisar och tyckte att alla springsajter var jättedåliga. Ingen av sajterna som finns idag har funktionen ”join” . Heidi har därifrån startat ”Run along” som är resultatet av det hon nu ska berätta om.

Kommunikationshistoriskt har vi gått  från röksignaler via megafon till nutida användardriven kommunikation. Det senaste är grogrunden för användardriven utveckling.

Power to the people! Genom att få in användarna i hela uppbyggnadsprocessen kan man få en mer träffsäker start på sin sajt/produkt.

Har man en tvåvägskommunikation kan man få saker att hända snabbare.

Heidis projektstruktur:

Projektledare, en teknisk part och en forskningspart. Bjud in de tänkta användarna redan från början. Plocka in fokusgrupper och lansera sen.

Det kan också ses så här: Idé – design – analys – bygg + test (alpha lansering)—- analys design – bygg om – lansera (betalansering)

Involverad användare är annorlunda än den en som bara är en användare genom att den känner ett stort engagemang för hela projektet.

Folk man gör detta med på ett företag måste förstå att det inte är säkert att de bästa personerna kanske inte jobbar i företaget. Frågan ska vara hur man får dem som är bäst på en sak att vilja samarbeta.

 1. Focus – ta reda på vad du letar efter, definiera problemområden/lösningar/frågor
 2. Idebyggande + utveckla många idéer
 3. Välj ut, prioritera och välj de mest intressanta.

gör det igen!

Skäl till användardriven innovation:

 • Return on Involvement
 • High five the co-creators
 • Expect the unexpected, New is now
 • Engagement both ways

Never underestimate the What The Fuck -factor!

Ska du kunna förändra saker – försök att komma ihåg att du inte alltid kommer att förstå vad som händer. Du är på väg till en helt ny plats och kommer inte att känna igen dig. Men i slutändan kan det bli så mycket bättre och då kommer tryggheten.

Processleadership

 • Set common rules in order to build trust
 • Define role- distribution
 • Ideas thrive in a positive environment, don’t shoot down eachothers ideas
 • Stick to the yes and no phases.

Var modig och utforska! Kommunicera med cocreators hela tiden. Lita på dina kunder. Lär dig eller låt bli. Det betalar sig dubbelt tillbaka i slutändan.

Ole Striim har skrivit en bok som heter praktik ide utvikling som handlar om detta.

Kommentarer