Att levandeförklara teatern

Möte idag om Dramaten&. &et kan för vad som helst. Allt utom spelad teater på scen. Endast fantasin och resurserna sätter gränser.

Webben och eventen går hand i hand och du ska kunna ta del av och delta i allt som händer bara du har internetuppkoppling. Proffsiga och supersäkra Beata Wickbom är med i projektgruppen. Hennes erfarenhet på nätet är guld värd. Jag har kunskaperna men inte den tyngd somnar erfarenhet kan ge.

Vi vill ställa de viktigaste och mest engagerande frågorna. Försöka hitta kärnan i föreställningarna som ges på Dramatens scener, hitta väsentliga frågeställningar som kan berika och skapa nya debatter.

Min roll kommer troligtvis att bli som någon form av redaktör för det operativa arbetet med webben. Frågetecken finns det många, men vi benar ut steg för steg och genomför några pilotprojekt under hösten. Testar oss fram.

I tider när stora dagstidningar som DN deklarerar att de skär ner på teaterbevakningen för att det är olönsamt måste vi ju göra något. Teater är ju så klart ingen lönsam affär för de flesta. Men tillräckligt många kan inte leva utan, så den fortsätter att leva, lite på nåder på många håll.

Vilka delar som vi ser som självklara ingredienser i våra liv har sina rötter i teatern? Hur skulle vårt samhälle se ut om inte teatern fanns? Och omvänt – åt vilket håll behöver teatern gå för att levandeförklaras?

Kommentarer