Bättre sent än aldrig

Idag konstaterar jag att min hjärnas uppfattningsförmåga ibland inte är så bra som man kan önska. I det här fallet gäller det omfattningen av jordbävningskatastrofen på Haiti. Det har tagit ända tills nu för att jag ska inse vidden av det hela. Kanske beror det på avtrubbning, det kan vara svårt att ta till sig siffror med antal döda. Det förekommer kanske dylika siffror lite för ofta i media. Räknat i antal döda är den här katastrofen att jämställa med Tsunamin i Indiska Oceanen 2004. På andra sätt värre.

Precis som då berörs jag till tårar när det går upp för mig vad som hänt och tog idag beslutet att SMS:a Liv till 72990 för att stödja Läkare utan gränsers hjälpinsatser till Haiti.  Bättre sent än aldrig.

Reblog this post [with Zemanta]

Kommentarer