Dags för scenkonsten att tala om vad man vill och vad man tycker

Jag hoppar högt av glädje över att ha hittat kulturekonomi.se tack vare Henrik Bäckbro och Elisabet Widlund som tipsade.

Idag skriver Tobias Nielsén om exakt det jag söker; argument och medhåll om att scenkonsten har mycket att tjäna och stor potential att lyckas i sociala medier. Den stora utmaningen ligger i att kommunicera sitt eget existensberättigande.

I tider när konkurrensen om människors uppmärksamhet är enorm är det inte konstigt att biljettförsäljningen går ner och att politiska åsikter om att kulturen ska vara självförsörjande får utrymme. Scenkonsten måste helt enkelt bli bättre på att få folk att lyssna på vad de vill säga. Varför ska kulturen subventioneras? Vad händer om den inte gör det? Vilka upplevelser får vi genom scenkonsten som vi inte får någon annanstans?

Tobias Nielsén går in på vikten av att skapa förtroende och relationer till sin publik. En annan viktig poäng för scenkonstens intågande i de digitala medierna är debatten.

Kulturdebatten borde föras av de som vet vad det innebär att producera kultur. Med i debatten borde naturligtvis också de som konsumerar kultur vara.
Eftersom möjligheterna för en aktiv debatt är större än någonsin är det sorgligt att fyra av tio scenkonstinstitutioner inte jobbar med någon annan digital kommunikation än den egna webbsajten. Äntligen finns möjlighet att föra en aktiv debatt där alla parter kan delta, det känns glädjande att det verkar vara på gång.

Kommentarer