Det är starkt att ifrågasätta sig själv

Slogs just av en viktig tanke:

När man ifrågasätter sig själv ses man som svag och osäker, den egna trovärdigheten skadas.

När man inte ifrågasätter sig själv ses man som stark och säker, den egna trovärdigheten stärks.

Men egentligen borde det vara tvärtom.

Bara en tanke…

Kommentarer