Digital närvaro kräver full koll

Det snurrar snabbare än vanligt. Skillnaderna mellan min privatperson och min yrkesroll suddas ut och det är kanske helt enkelt så att det bidrar till en identitetskris. Kanske med ännu mer undertryck eftersom min yrkesroll, och privatperson numera också är publik.

Det finns ingenting i det här som jag ångrar, tror jag. Men en konsekvens är att jag tycker det är otroligt viktigt att jag är säker på min sak, att jag kan stå upp för mina beslut, försvara det jag säger. Den som följt mig länge eller känner mig vet att det kanske inte är min absolut starkaste sida, det där att vara bestämd.

Det har hänt saker i veckan som har lärt mig otroligt mycket. Tankar som börjar vid vikten av digital närvaro, vikten av att ha ett bra förhållningssätt på internet och att det är mer än superviktigt att de som står för närvaron har full koll på vad som händer. Det gäller inte bara att man gör ett uttalande, utan också varför man gör det, vad som ligger bakom valet av vinkel och vem som har haft slutordet i diskussionerna om det. Särskilt i valtider, eller ska vi kalla det smutskastningarnas tider? Den som sitter med direktdialogen måste veta vilket ställningstagande organisationen har till kritik som lyfts fram.

Som jag ser det finns det två vägar att gå. Det ena är att den som står bakom nyheten tar efterföljande dialog. Det andra är att den som för dialogen är med i processen när beslut om innehåll, syfte, vinkel tas. Sen finns ju hela det förebyggande arbetet som kan göras med hjälp av en öppenhet i alla processer som bidrar till en bättre förståelse för innehåll, syfte och vinkel i förväg. Och det ska förstås balanseras med vikten av att få genomslag i press vilket kräver att man kommer med något nytt.

Mmm, så är det. Och medan jag funderar på det och försöker upprätthålla någon form av ställning har jag försökt framställa en form av hjälp till folk som inte riktigt fattar miljöpolitiken. Tanken är att den ska kunna vara en hjälp att kunna tänka på miljön när man röstar.

Kommentarer