Epidemi

Jag skulle just skriva ett ironiskt inlägg om att TV 4 använder sig av begreppet epidemi när de talar om fetma och göra mig lustig över att det ju känns skönt att kunna lägga skulden på någon som smittat mig med denna sjukdom.
Jag tyckte att TV 4 gjorde bort sig genom att prata om fetma som en epidemi. En epidemi trodde jag var en sjukdom orsakad av virus eller bakterier. Efter en kort rundsurfning i olika lexikon blev jag med ens lite osäker.
I Wikipedia står det att ”Smittämnen är en förklaring till epidemier, inte ett kriterium”. Nationalencyklopedin anger att ”epidemibegreppet gäller huvudsakligen smittsamma sjukdomar, men termen används ibland i överförd betydelse, t.ex. i ”en epidemi av fetma och diabetes i västvärlden.”

Vad betyder detta? Jo, det är jag som gör bort mig om jag gör mig lustig över TV 4s användning av begreppet och jag misstänker att detta är ett fall av utökad användning av begrepp. Jag är för trött för att forska vidare i frågan så ni får hjälpa mig med svaret på detta.

Kan det vara så att begreppet epidemi förut användes för snabb spridning av smittämnen inom ett visst geografiskt område men att man genom att använda begreppet på ett felaktigt sätt helt enkelt förändrat betydelsen av det?

Det hade ju varit coolare att hitta ett eget ord för spridning av fetma. Epifetti till exempel. Det får ju en ganska glamorös konfettiklang om man betonar det rätt.

Kommentarer