Flumskola eller modern anpassning till informationsflödet

Som en fortsättning på mitt inlägg om webbens möjligheter till för fördjupade kunskaper i ämnet bör naturligtvis läggas till att mycket ligger på läsaren.
När djungelns lag gäller på nätet är det mer troligt än sannolikt att det finns krafter som vill svartmåla ett varumärke eller ett person i syfte att själv vinna mark.

En viktig aspekt i detta sammanhang är då läsaren själv. Läsaren måste lära sig att läsa med en kritisk blick när allmänhetens ord väger lika tungt som journalistens. Kravet på källkritik ökar. Det blir nödvändigt att hämta information från flera källor och att tänka igenom avsändarens syften.
Citizen Media Watch tar upp ämnet utifrån Dan Gillmors nya bok – a guide for new consumers.

Mina tankar går naturligtvis tillbaka till min tidigare karriär som lärare. Forskning kring barns lärande och nya sätt att hämta information har för länge sedan fattat att en av framtidens viktigaste färdigheter är just källkritik.

Om barn ska ha möjlighet att lära sig denna färdighet måste pedagogiken även i praktiken ta den inriktningen. Enligt min erfarenhet har många verksamma pedagoger förstått detta och stretar på med befintliga medel för att anpassa sina och elevernas arbetssätt till det allt jämnt växande informationsflödet.

Det som är riktigt, riktigt tråkigt är att det är det som kallas flumskola.

Kommentarer