Fokus på status – dags att uppdatera sig

Vi hade status i fokus igår på impron. Mycket roligt, men också mycket intressant.

Övningarna satte igång en massa diskussioner om olika sätt att ha hög och låg status på. Först bredde vi alla på och hamnade i en stereotyp dryg överklasstyp som högstatus. Och lågstatuspersonerna blev blyga stackare som knappt vågade se någon i ögonen.

Men det är ju inte så enkelt att både hög och låg status betyder något dåligt. Det går att ha enormt hög status och vara både snäll, ödmjuk och generös. Till stor del tilldelas vi en status genom (i vissa fall tyvärr fortfarande) till exempel yrkesroll, kön, ålder eller klasstillhörighet. Men vi tilldelar också varandra status, genom att vi har olika kroppshållning, röstläge, utstrålning och självsäkerhet är det lätt att vi hamnar i olika statuslägen i relation till varandra.

Det fick mig att börja fundera lite på det här fördomar, och metoder för att skaffa sig en högre status än den man har, eller för att behålla en hotad status. Till exempel med härskartekniker. Eller att man kryper medvetet för att väcka sympatier.

Det fick mig också att fundera på hur jag själv använder mig av status i livet. Och hur bra det är att vara medveten om det här för att klara olika situationer bättre. Både för att skaffa mig större mandat, och för att slippa undan. Men jag gör nog bäst i att sluta här. Har du funderat något på hur du använder din status?

Hittade en bild som får exemplifiera tilldelad status genom yrkesroll och utövande av härskarteknik som ett försök att inte tappa den. Passande nog i ett för mig kärt gammalt ämne.

Tilldelad status och härskarteknik. Bild: Robert Nyberg  (Hittad hos Lärarnas Nyheter, hoppas ni inte misstycker).
Tilldelad status och härskarteknik.
Bild: Robert Nyberg
(Hittad hos Lärarnas Nyheter, hoppas ni inte misstycker).

Kommentarer