Från gnäll till konstruktiv lösning

1024px-Pocket_Cube_disassembled_1

Ingen gillar ju en gnällspik. Gissningsvis inte ens gnällaren själv. Det betyder dock inte att det är lätt att undvika att vara en.

Ibland tycker jag att jag själv hamnar i gnällträsket och inte kommer ur det. Suck, stön och ojoj. Oreflekterade kommentarer och frustrerade huuvdskakningar. Alla andra är dumma och själv vet man exakt vad som behövs, men det är det förstås ingen annan som förstår. Lösningsorienterade tankar möter bara hinder.

Eftersom jag ogillar hårt att sitta fast där i gyttjan tänkte jag formulera en modell att ta fram när det händer. Några kognitiva aktiviteter för att dra mig själv upp ur träsket.

1. Bejaka gnället – erkänn dina känslor och åsikter för dig själv. Gör det direkt. Gnäll är ett tecken på att något är fel och behöver åtgärdas.

2. Granska situationen – förstå problemet, identifiera hindren, vilka som är inblandade och vad problemet bottnar i.

3. Formulera målet – hur ser det ut för dig och alla andra inblandade när problemet är löst? Det är en fördel om målbilden är realistisk.

4. Skriv ner möjliga lösningar – min teori är att gnäll oftast har sin grund i relativt komplexa problem som troligtvis har flera möjliga lösningar och behöver flera steg av åtgärder. Skriv ner vad som behöver göras för att komma framtill målet.

5. Bryt ner lösningen i delar -för att kunna sluta gnälla och bli konstruktiv behöver helheten brytas ner i görbara delar, så att det går att avgöra var du ska börja.

6. Vem ska göra vad? – Det är troligtvis inte bara du själv som behöver göra saker för att lösa problemet. Fördela uppgifterna på de personer som har möjlighet att göra något åt det. Förklara för de inblandade hur du ser på situationen, vad som är problemet och varför du behöver hjälp för att komma till lösningen. Blir det stopp här är det bara att börja om från punkt 2, 3 eller 4.

7. Planera – tidssätt dellösningarna.

7. Just do it – ta tag i steg 1 och beta av resten enligt plan.

 

 

 

Kommentarer