Från skeptiker till bloggstjärna, Kristina Alexandersson #ggm09

Kristina Alexanderson är utbildningsansvarig för skoltävlingen Webbstjärnan. Hon berättar om sin resa från internetskeptiker till inspiratör för unga att skapa för webben.

Kristina är lärare och pratar om konsten att vinna över sig själv. Hon beskriver sig som blyg, traditionell och behöver inga andra verktyg än tavlan. Åtminstone tidigare.

På enskilda gymnasiet, en skola med extremt många traditioner. Man förväntar sig att eleverna ska stå vid bänken när läraren kommer in. Det är inte nytänkande, de tror på katederundervisning och den lärarledda undervisningen. Kristinas mål 2008-2009 var att använda datorn mer i undervisningen. Innan hade hon använt den för att dokumentera och visa upp sig och sitt arbete. Då tänke hon powerpoint, att börja använda presentationer i undervisningen. Tanken att fortfarande visa vad eleverna gör var fortfarande viktigt.

Internet var inte något för henne. Hon använde internet för att söka efter information. Och att handla billiga prylar. I slutet av terminen 2007-2008 dök det upp en massa information från webbstjärnan. Det var ingenting för henne eller någon annan på Enskilda Gymnasiet.

Efter sommaren skulle hon och eleverna jobba med Låt den rätte komma in. Hade sett någonting på webbstjärnemailen att man kunde gå på ett seminarie.

Hon bestämde sig för att gå på seminariet för att lära sig mer om hur en powepointpresentaion skulle vara upplagd, det var ju lika. Blev därigenom erbjuden en gratis domän, vilket hon tog emot.

attbesokaenroman.se skulle sajten heta och skulle handla om Blackeberg, för det var Kristinas bild av vad boken handlade om.

Med hjälp av boken och en karta fick eleverna göra en orientering i Blackeberg och åkte ut för att se hur de såg ut. Fotade och dokumenterade. Målet med arbetet var inte att lära sig jobba med webben utan att kunna läsa, tala och skriva.

Eleverna visade sig dock inte dela hennes kärlek till vare sig romanen eller romanen. Tanken på en webbplats ruckades. Eleverna fick rösta på om de skulle göra ett webbprojekt eller inte. De fick inte välja mellan webbprojekt och något annat. Utan bara ta ställning till webbprojekt eller ej.

Kristina visste hur man la ut bild och text i wordpress. Det hade varit mycket enklare om de hade sagt nej. Men Kristina fick övevinna sin rädsla. Resultatet blev 10 webbplatser och stor glädje över att ha tagit sig igenom detta. Efter att kräkfärdigheten över det jobbiga i projektet gått över kom Kristina på att det ju kunde vara bra att ta till vara att de faktiskt lärtr sig WordPress på kuppen och såg till att eleverna fick börja blogga.

Hon skapade en plattform och fick efter ett tag igång eleverna att börja skriva. När det började komma igång upptäckte hon att de skrev fantastiska texter och att de hade fantastiska möten.

Detta utökades till bloggar i samhällskunskap.

Insikter som eleverna och Kristina gjorde var att man kommer längre om man jobbar var och en för sig. Hon blev handledare för projekt och startade en blogg för det.Kristina får syn på processen får ta del av samtal och massor av saker som hon aldrig får ta del av annars.

En elev beskrev de som ett träd. Genomgnång iklassrummet är rötterna. Bloggen är stammen. Kommentarer är grenarna.

”Hatten av till Kristina och Mumintrollet som vågade prova något helt nytt”.

”detta är nytänkande omväxlande och mycket lärorikt”

Totalt övertygad har Kristina lagt ut all sin undervisning på nätet.Det som övertygat henne är:

  • Verktyget är lätt, logiskt och enormt
  • Internet, interaktiviteten, mötet med eleverna
  • Glädjen
  • Webbstjärnan och deras erbjudande
  • Återkopplingen från
  1. besökare
  2. världen utanför skolan, andra elever, föräldrar – enormt bra sätt att synliggöra arbetet.
  3. eleverna

Idag är Kristina en bland bloggarna på Webbstjärnan. Handleder projektarbeten via bloggar.

Mycket insprirerande, som fd lärare extra engagerande. Detta skall jag vidareförmedla till alla mina lärarkompisar och fd kollegor.

Kommentarer