Grejen är den att…

…någon måste ta ansvar
för att det även i framtiden kommer att finnas trovärdighet och fördjupning kvar i mediebranschen.

Soffpotatisen i mig blir lite orolig av att höra att ett tänkbart framtidsscenarie är att nyheter kommer att finansieras i likhet med Adobes produkter. För Adobe gör det inte något att den stora massan laddar ner deras varor gratis. De tjänar tillräckligt på de premiumanvändare som betalar stora summor för programmen.

Översätt det till nyhetsbranschen. Mediejättarna som förser oss med nyheter på traditionell väg håller på att utrotas. Lösningen kan vara att ge ut snabba, lättsmälta nyheter i gratisformat och sälja fördjupningarna dyrt. Jag ser en risk med att fördjupningarna blir alltmer svårtillgängliga och enbart för de bättre bemedlade.
Vänder man på steken så kan utvecklingen leda till ett mer demokratiskt samhälle. Vi kan alla lätt kontrollera journalisternas uppgifter. Det är heller inte längre bara journalister som bestämmer vad vi pratar om på fikarasten. Vi diskuterar bloggar och information flödar snabbare och till fler människor än någonsin förut. Ett företag som inte sköter sina etiska frågor blir snabbt uthängda av aktiva bloggare och företaget med anhängare kommer att svara.
Det kommer att bli mer och mer aktuellt att ställa sig Thomas-Di-Leva-frågan, vem ska man tro på?
Wiki är ett exempel som visar på att det inte finns skäl till oro över trovärdigheten. Öppenhet på internet verkar ha en tendens att självreglera misstag och sabotageförsök.
Ekonomiskt finns det lösningar. Många i musikbranschen har fattat att det kan löna sig att tillåta fildelning, bara man har en tillräckligt cool image eller har tagit ställning i någon populär fråga, då kommer folk att köpa deras produkter för att visa respekt eller stödja bandet. Det går att likna vid korv-kaffe-bull-försäljningen på 4H-gården där man själv lägger pengar i skrinet. Det fungerar för folk betalar för att stödja och visa sin goda vilja.

Människan är god i grunden. Har man det som utgångspunkt så behöver man kanske inte oroa sig för utvecklingen. Men jag undrar ändå vad som kommer att hända med fördjupningen. Är den också utrotningshotad? Hur kan vi göra för att se till att vi inte förytligas? Eller behövs inte det?

Kommentarer