Landat

Fokus på att landa. Landa mjukt, öppna dörren mot världen, andas in luften, iaktta och känn in .

Var uppmärksam här, nu. Var här, nu. Se de som är runtomkring dig. Se dem, känn dem, lyssna, ta in.

Framme. Har landat nu. Är hemma igen.

Känner igen lukterna, smakerna och ljuden, men de är starkare nu.

Kommentarer