Lättare att vara tyst

Det verkar som att mitt eget privata kommunicerande på Facebook, Twitter och på bloggen minskar i takt med att jobbets kommunikation i samma kanaler ökar.
Det är lite knivigt då mina funderingar handlar mest om hur vi kan utvecklas. Och därmed våra brister. Och det skulle nog vara bra och intressant för många, men också känsligt. Det är lättare att vara tyst.

Kommentarer