Ledarskapsbalans

Dagens fundering har gått till ledarskap med inriktning på hur man blir den perfekta chefen. Min aldeles egna sambo har nyligen fått en ny chef. Den förra var snäll, kunnig och väldigt bra på att delegera. FÖR bra på att delegera efter vad jag har förstått. Han hade svårt att ta beslut själv och la i princip ut besluten på personalgruppen.
Som förespråkare för demokratiskt ledarskap borde jag hylla denna chef, men jag kunde också se vilken otrygghet det skapade utöver det merjobb som lades ut på personalen. dessutom var han frånvarande mycket.
Den nya chefen (endast en vecka gammal så det kanske är för tidigt att säga) visade direkt prov på engagemang och vilja att ta nödvändiga beslut som redan har förhindrat friktion i personalgruppen.

På annat håll har jag sett vad som händer när peronalen känner sig åsidosatt för att en form av skendemokrati efterföljs. Personalens åsikter eftefrågas, åsitkerna tas med till ledningsgruppen där beslut tas. Det blir lite som på elevrådet i grundskolan, bara de åsikter och förslag som passar in i ledningens ramar och mallar blir godkända. Övriga åsikter avfärdas direkt.
Om ledningen i detta fall istället antingen låter personal närmare golvet ingå i ledningsgruppen alternativt låter vissa beslut tas på olika nivåer så kan man komma ifrån känslan av att inte vara delaktig i företagets utveckling.

Infromationsmöten – finns det något mer kreativitetsdödande. Chefen står och babblar och talar om hur det är och hur det ska bli. NEJ! Skicka ut informationen istället. Använd mötestiden till engagerande och motiverande diskussioner – visa på nya trender – visa nya idéer – diskutera hur de kan implementeras i företaget.

Och säg ALDRIG som svar på en fråga om något förslag som kommit från personalgruppen att leningen ska diskutera det i nästa vecka. NEJ! Personalen som kommit med förslaget vill vara delaktig i processen.

En chefs viktigaste uppgifter är att engagera personalen, se till att de trivs och känner sig delaktiga och att kunna ta beslut som om de ska tas av personalgruppen riskerar att skapa negativ friktion.

Kommentarer

Skarp analys om skendemokratin. Me like. Tror du skulle fungerar bra som chef. Rock on MoWa