Medieevent-09 – Välkommen!

Om två månader tar det slut. För snart två år sedan sågs vi för första gången och chockades hårt av Annika Lidnes föreläsning om Twitter, Flickr, Happer, Dapper, snooper och dooper… Ungefär så mycket fattade jag av vad hon sa. Paralyserad konstaterade jag att det fanns massor att lära.

När dessa två månader har gått kan jag sitta och diskutera sociala medier med samma Annika, komma med egna förslag på strategier och åtgärder. Jag har till och medhittat min grej i det som jag inte visste fanns för två år sedan. För att fira att vi är klart redo att ge oss ut i branschen med goda kunskaper om modern kommunikation bjuder vi in branschen, nära och långt borta kära till medieevent-09.

Jag kommer att vara där. Medieinstitutet, Medieskolan, du kommer att vara där och många, många fler.

Välkommen!

Kommentarer