Mot LIA 2

Projekt ”skarpt fall” avslutat. Målgrupp hittad och analyserad. Digital kampanj strategiskt utförd. Budget och tidplan för kampanjen och för det interna arbetet gick ihop och offerten är överlämnad efter genomförd pitch.
Det blev, trots god framförhållning, stressigt mot slutet. Det kan alltid bli lite bättre och det finns alltid stenar att vända på för att känna sig helt säker på att allt verkligen gåtts igenom.
Vi är i alla fall väldigt nöjda med vårt arbete. Att vi i stort sett bara fick positiv kritik för både vår presentation och dokumentation gör inte saken sämre.

nu går jag med gott självförtroende in i LIA2 som börjar imorgon. De närmaste tio veckorna kommer jag dagtid att befinna mig på Drottninggatan i snygga lokaler tillhörande Tradedoubler. De jobbar med affiliatemarknadsföring och hur det fungerar ska jag berätta när det gått en tid in på LIAn.

Kommentarer