oh maj gad, jag är en torsk!

Döda torskar i ett badkar, det kunde ha varit jag.

IPCC’s rapport 2001 (Den nya ska komma i år)… Vilket gediget dokument. Det finns i en sammanfattad, mycket kortare version på naturskyddsföreningens hemsida.

Igår gick jag igenom utvalda delar av rapporten med syftet att en gång för alla fastställa vad vi måste göra för att utveckla en hållbar energianvändning. Jag fick en ganska god inblick i vad det är kritikerna vänder sig emot.

I mångt och mycket handlar det om att människans påverkan på de faktiska temperaturökningarna faktiskt inte är bevisade vetenskapligt. Det finns faktiskt inte belägg för att säga med bestämdhet att det är så. Varför är det då inte bevisat?

Ett system i kaos

Problemet med klimat och att förutsäga hur klimatet borde bete sig är att klimaten på vår jord bildas av extremt koplexa system, de kallas kaotiska system. Interagerande är troposfären, hemosfären, biosfären och alla dess innevånare, oceaner och de som bor där, geologiska händelser mm. Väldigt många komponenter som var för sig är oförutsägbara påverkar andra komponenter som är oförutsägbara och som dessutom påverkas av många andra oförutsägbara komponenter. Alla som försökt förlita sig på en väderrapport för picknick vet att även mer lokala system är svåra att förutsäga… Alltså har det tagit tills nu 20 år att komma fram till luddiga slutsatser som att ”det mesta tyder på att människan påverkar klimatet”. Man försöker förydliga genom att säga att ”det inte går att utesluta att människan påverkar klimatet”.
Detta anser jag vara en god nyhet och en dålig nyhet.

ont!

Vi börjar med den dåliga och spar den goda till sist. Att IPCC inte uttrycker sig klarare än ovan beskrivet gör det svårare för politiker att ta de viktiga besluten som behövs för att minska vårt energibehov och få bort miljödåliga och ohållbara energikällor eftersom det inte finns entydiga vetenskapliga bevis. Politiker MÅSTE också samarbeta över landsgränserna. Inget annat kommer att kunna fungera. Både nuvarande och framtida i-länder som står för den absolut största andelen av utsläppen måste dra riktlinjer för utsläpp, besluta om vilket bränsle som får användas och satsa på att ta fram ny energiteknik för att förhindra att utvecklingsländerna ska gå i samma fälla som vi just håller på att kravla oss upp ur.

Varför måste de samarbeta? Jo, ett lands regeringar som tar beslut om t ex att fabrikers utsläpp måste minska riskerar att fabrikerna flyttar utomlands. Dessutom räcker inte den insatsen om den bara görs på ett ställe utan det krävs en global omställning.

Gott!

Den goda nyheten är att även om bevisen inte är entydiga så är de mångfaldiga. Att IPCC inte drar slutsatser som man inte har belägg för måste ses som positivt. Det finns också några små detaljer som faktiskt, enligt IPCC’s rapport bevisar att förbränning av fossila bränslen påverkar växthuseffekten:

  • Förbränning kräver syre. Mätningar visar att syrehalten i atmosfären har minskat. Vilket är ett tecken på att vi har förbränt saker mer än tidigare… (ÖH?!)
  • Avsaknaden av normal mängd kol-14 i atmosfären. Fossila bränslen innehåller inte isotopen kol-14 utan kol-13 för vilken andelen har ökat.
  • Koldioxidhalten har ökat snabbare på norra jordklotet. Vilka bor där? Jo, vi som förbränner mest.

Alltså… JA! Det är svårt att entydigt bevisa att enkom människan är skurken. Naturliga variationer har ingen någonsin försökt avvisa. MEN, allt tyder på att jordens klimat är i kris och att vår energiförbrukning accelererar situationen.

För det andra… Olja, kol och kärnkraft, i vår industriella värld ofrånkomliga. Vår livsstil kräver så enormt mycket energi. Av dessa tre finns endast kärnkraften kvar om 100-200 år om man tar i i överkant. Det är ju fint att det finns ett alternativ som räcker ett tag till. Men är kärnkraft verkligen lösningen? Jag kan ju bara nämna här att jag var rädd 1986… Jag blir rädd när de pratar om vilka lösningar de har och inte har för förvaring av avfall. Jag blir rädd när jag tänker på ett jordklot i energikris pga att det är slut på kol och olja som dessutom har ett stort överskott på plutonium som man använder för att tillverka kärnvapen… I det läget… ”Let’s burn the rest down and we may survive…”
Nä, det måste finnas andra lösningar. Ny teknik? Utvecklande av den teknik vi idag har? Framförallt ser jag det som nödvändigt att vi börjar avveckla energiberoendet så mycket vi bara kan.

Nästa generations glob?

Jag tror att vi i nordväst och de som kommer i sydöst skulle må bra av att fundera på vår livsstil. Finns det verkligen ingenting som vi kan försaka?

  • Kan vi inte t ex försaka den stress som uppkommer av överkonsumtionen när vi måste köpa nytt kök, ny bil*, ny soffa, nya leksaker, nya apparater*?
  • Kan vi inte försaka det moderna slaveriet som uppkommer av överkonsumtionen när vi ska köpa alla dessa saker som tillverkats av fattiga, ofta barn i fattiga länder?
  • Kan vi inte försaka överviktsproblemet som uppstår pga bilåkande, stillasittande i hemmet tillsammans med de nya apparaterna och dåliga matvanor som ofta orsakas pga ovanstående stress.

Jag tror att det är dags för oss i i-världen att vakna till och inse att vi använder hela vårt jordklot och dess innevånare som våra egna privata horor för att tillfredsställa våra egna rättså perversa behov.

Åh, maj gad… jag är en torsk! Och hela jorden är min bordell. För inte ens jag… inte ens jag klarar att stå emot! Jag behöver hjälp att bli frisk, gör inte du?

Det är hög tid att vi börjar betala vad det faktiskt kostar!

*Kan ju vara fördel om skälet till inköp är lägre energiåtgång förstås.

Kommentarer