Om det här med slacktivism – och värdet på ett brev

Jag skrev om det på jobbets blogg när vår kampanj Anti Scampi var inne på sin andra månad. Jag snuddade vid det när Unicef lanserade sin senaste kampanj som skapade debatt om ämnet. Idag satte Anna-Carin Carnebro ner foten och visade vart skåpet ska stå och uppmanar till att våga vara lite vardagshjälte.

Slacktivism är kanske ett bra ord, men jag tycker ändå att det är synd att det har en negativ innebörd. Att gilla en organisation på Facebook betyder i min värld (förutom all feedback, kunskap, hjälp etc)

  • Att tacka ja till mer information från organisationen. Det vill säga, man vill veta mer om organisationens verksamhet.
  • Att man är beredd att stå för att man tycker att en organisation är bra inför ens vänner.
  • Ökar chansen för ökad kännedom om organisationen.

De här tre punkterna ensamt har ett värde, om vi ska prata pengar. Det är snudd på ovärderligt att kunna nå så många människor samtidigt. Nu är väl egentligen inte räckvidd ett värde vi funderar så mycket på eftersom vi är ute efter engagemanget på sidan i första hand, värden som är de mest riktiga och viktiga i Facebookvärlden. Men om vi ändå stannar till där en stund, och tänker lite på räckvidden och sätter den i relation till vilka kostnader det skulle innebära att skicka ut information till lika många per post.

Vissa poster får en räckvidd på nära en miljon människor, om man ska tro Facebook Insights. Bara portot skulle kosta fem miljoner. Multiplicera det med tre poster per dag: 15 000 000 kr. En uppdatering som går riktigt dåligt har en räckvidd på 3000 personer. De har vi oftast inte lagt tid på alls, men räknat i portokostnad är den ändå värd 15 000 kr. Det blir 45 000 kr för en dag med tre postningar.

Ja, det blir en skrattretande jämförelse. Ingen skulle ju komma på tanken att skicka brev för 45 000 kr per dag. Ännu mindre för femton miljoner kronor. Men det är ju just det som gör att det är så svindlande att jobba med social kommunikation. Möjligheterna! Tack vare kanaler som Facebook finns sådana enorma möjligheter att nå engagerade människor, eller att faktiskt engagera människor.

Varje person som gillar vår Facebooksida ökar räckvidden, ökar nätverket, ökar chansen till att nå ut, ökar möjligheterna att få visa att vi gör bra saker för pengarna, ökar chanserna till att få fler att förstå hur viktigt arbetet är och vilja engagera sig på nästa nivå.

Om man sedan tar beslutet att bli medlem eller givare beror sedan på hur väl organisationen lyckas med att fånga upp och förvalta människors engagemang för ens varumärke. Och hur väl den lyckats förmedla vilka behov den har.

 

Kommentarer