Öppen kommunikation är rätt

I min utbildning på Medieinstitutet – Kommunikation nya medier – pratas det mycket om de sociala medierna. Jag följer en hel del bloggar där det skrivs om ämnet och den vikt som de sociala medierna tillskrivs.
Till min natur har jag alltid varit öppen och villig att dela med mig. Det enda krav jag ställer som betalning för min öppenhet är att andra ska öppna tillbaka eller åtminstone kommentera det jag säger.
Det bubblar lite i magtrakten när jag gång på gång blir införstådd med att företag också bör agera på detta sätt. Jag får på så sätt lite av ett kvitto på att jag tänkt rätt. Eller att jag faktiskt är rätt.

Björn Mellstrand på JMV kommunikation skriver idag om företagsbloggande på ett skönt ironiskt sätt. Kontentan av det hela blir – vill du vara en tråkmåns, förlora mark och inte lyssna på vad dina kunder ha att säga så slipper du blogga.

Kommentarer