Sociala medier på storföretag #ggm09

Helena Lindh pratar om hur man jobbat med att knyta ihop människor på IBM, ett stort företag där det varit svårt att hålla koll på vad människor gör.

Idag är kommunikationen social, samverkande och deltagande. Gränsen mellan avsändare och mottagare suddas ut. Kommentarer och bloggar om ett ämne kan vara minst lika intressanta som en nyhet.

IBM har gjort över 70 uppköp det senaste året. De flesta på IBM har inget kontor utan jobbar mobilt. För några år sedan började anställda på IBM röra sig utanför intranätet.Genom att sätta upp en wiki och bjuda in folk från hela världen satte de upp guidlines för hur och vad man får prata om på internet.

Exempel på problem som stora företag står inför:

  • Hitta rätt person och rätt information
  • Förmedla rätt information till rätt person
  • Avsaknad av rätt verktyg
  • Gemensam kultur
  • Anpassad organisation
  • Kunskap

Riskerar

  • opersonlig kommunikation
  • Oförmåga att locka unga
  • Bristande dokumentation

Detta leder till osäkerhet.

IBMS intranät har olika syften – att informera, inspirera, kommunicera, utbilda, administrera, integrera, dokumentera och effektivisera

Innovationen ligger närmast verkligheten men ska stöttas uppifrån företagsledningen.

Social IT är det som stöttar, kulturen är det som gör att det händer.

Ofta har man enklare verktyg att samarbeta med privat än vad man har på jobbet.

Man borde ju ha bättre verktyg på jobbet.

Har man inte rätt verktyg internt riskerar man att nya unga medarbetare på eget initiativ för att kunna samarbeta till exempel lägger upp affärshemligheter på Google Docs.

Bra verktyg:

Sociala bokmärken/taggar på Delicious kopplas till intranätet. Finns det även informell information om sina kollegor så blir det lite lättare att gå in på ett möte med dem när man vet lite mer om deras privata liv.

Det blir socialt först när folk interagerar på intranätet, använder varandras material och kommenterar, diskuterar.

IBMs statistik visar också att intranätet verkligen används. 515 000 profiler, 1800 communities, 25000 wikis

700000 dollar sparats in på resor.

På IBM är det möjligen relativt enkelt att få igång ett socialt intranät eftersom det är ett nördigt företag. Många som är intresserade av teknik. Det är dock viktigt att det börjar underifrån och får växa organiskt. Om IT-avdelningarna som är rädda om säkerheten behöver vi argument som säger att det inte nödvändigtvis är mindre säkert än att ha samarbeten på nätet.

Det handlar om vilken kultur vi har på företaget. Att fånga in kärnkompetensen på företaget. Bra att göra ett test och alliera sig med andra som också tycker det låter som en bra idé.

Kommentarer

Tack! Vilken bra sammanfattning du har gjort av min presentation. Vårt interna verktyg för sociala bokmärken heter Dogears (tänk hundöron i böcker) och är en del av Connections-sviten. Kultur är minst lika viktigt som verktyg. 🙂

Jag hoppas att vi ses på nästa ggm!

@Matsing Vi använder social medier även i vår externa kommunikation. Kika gärna in på vår externa blogg http://ensmartareplanet.se, vårt Youtube-kanal http://www.youtube.com/ibmsverige eller följ oss på Twitter under @ibmsverige.

Tack! Vilken bra sammanfattning du har gjort av min presentation. Vårt interna verktyg för sociala bokmärken heter Dogears (tänk hundöron i böcker) och är en del av Connections-sviten. Kultur är minst lika viktigt som verktyg. 🙂

Jag hoppas att vi ses på nästa ggm!

@Matsing Vi använder social medier även i vår externa kommunikation. Kika gärna in på vår externa blogg http://ensmartareplanet.se, vårt Youtube-kanal http://www.youtube.com/ibmsverige eller följ oss på Twitter under @ibmsverige.