Spännande innehåll på TEDx Stockholm

Lite hastigtoch väldigt lustfyllt kom det dig så att jag idag får möjlighet att närvara vid TEDx konferens i Stockholm idag.

Min kollega Helena Seth hade fått förhinder att gå så jag blev tillfrågad. Syftet med min närvaro är att inhämta inspiration och kunskap som kan komma till nytta för utvecklingen av Dramaten&.

Efter att ha läst igenom prospektet kan jag inte säga annat än att jag knappt kan vänta de få timmar som är kvar innan det börjar. Jag ska se till att ha sinnesnärvaro nog efteråt för att sortera tankarna till någon form av sammanfattning av mina tankar.

Kommentarer