We put baby in a corner – en vanlig dag på jobbet del 5 – #blogg100

Jamen hej fredag, hej sista dagen på temaveckan ”En vanlig dag på jobbet”, och hej alla mina chefer som läser det här. Nu är det transparensdags!

Enligt vår, sedan årsskiftet nya arbetsrollfördelning är jag Community Manager (har inte fått några svar på min fråga på svenskare titel) på halvtid och kanalansvarig (mätning, analys, utveckling) på tjugo procent. Tio procent av tiden ska jag ägna åt att operativt genomföra våra marknadskommunikationsaktiviteter i våra egna kanaler, dvs insamlingsaktiviteter etc. De tjugo procent som återstår behövs till interna möten och internkommunikation, kompetensutveckling, flexibel tid för utveckling inom organisationen och reaktiva aktiviteter.

Mina kollegor på avdelningen har, i huvudsak, ansvar för att upprätta kommunikationsplaner inom ett till två sakområden och ansvarar för att de är uppdaterade och genomförs. Vi har också, förutom min chef,  en som i huvudsak jobbar med formgivning. Jag är helt lycklig över att nu ha en så tydlig och avgränsad rollfördelning.

Allas ansvar – ingens ansvar

Tidigare har allt ansvar legat på alla och det fanns ingen avgränsning för vad som var avdelningens uppgift, eller inte. Det kändes faktiskt som att kommunikationsavdelningen var på väg att gå under. Det började helt ärligt bli dålig stämning och när det kom förfrågningar eller krav på att vi skulle göra något tittade alla i taket och hänvisade till sina långa att-göra-listor.

Identifiera avdelningens uppdrag, syfte och mål

Identifiera uppdragetI höstas fick vi nog och började arbetet med att definiera avdelningens syfte och mål.  Det visade sig att vi hade helt olika syn på vad som var vårt uppdrag. Men efter en relativt kort process hade vi enats om vad vårt uppdrag var, vi hade en samsyn inom gruppen och definierade syfte och mål gemensamt.

Rollfördelning för gemensamt uppdrag

När det var gjort kunde vi göra en tydlig rollfördelning utifrån våra olika kompetenser, som skulle kunna fungera för att leva upp till det som vi identifierat som avdelningens uppdrag. Uppdraget i stort innebär ju i slutändan en mängd olika operativa och strategiska uppgifter, och frågan var ju då vilka konkreta arbetsuppgifter som skulle hamna under respektive roll.

Alla uppgifter på bordet

För att ta reda på det la vi ordagrant alla uppgifter på bordet. I postit-form. På whiteboarden skrev vi upp rollerna och satte upp uppgifterna under den roll som lämpligen borde ha ansvar för uppgifterna. Vissa uppgifter hamnade solklart under specifika roller, men ibland dök upp mer svårplacerade saker och saker som inte passade in i någonstans. Dem satte vi i ett hörn (yes we put baby in a corner). Hörnet blev fullt av olika tidskrävande saker som i vissa fall inte tjänade vårt uppdrag. Vi började dra gränser.

Som en vindrensning – underbara gränsdragningar

Gränsdragningar är rätt sköna. Det är som att rensa i garderoben, eller på vinden. Hej och hå, varför har vi sparat den här? Eller – vänta – är inte det här grannens gräsklippare?

Mycket jobb kvar men riktningen är klar

Slutresultatet av den här processen har vi inte sett än. Envist jobbar vi nu för att också hitta rutiner för att få det hela att fungera. Det behövs mallar för kommunikationsplaner, mediaplaner, mätningsrutiner, analysrutiner, strategier och samarbetsytor med andra avdelningar för att få det här i rullning. Parallellt med detta har vi en nylanserad webbplats i beta och ca 32 000 artiklar att ta ställning till och eventuellt skriva om för överflyttning från den gamla epi-serverplattformen. Dessutom rullar ju verksamheten på liksom.

Jag hoppas och tror att hela organisationen kommer att påverkas och börja jobba mer fokuserat. Det är apsvårt att fokusera när planeten brinner och alla är så jätteengagerade i sina frågor. Det är mänskligt att vilja springa på alla bollar, men vi behöver verkligen lära oss att springa på de bollar som går att skjuta i mål. Och det ska vi göra nu.

Time to learn

Dags att lära!
Man lär sig bäst med en espresso – på bilden läser jag om storytelling

Därför är det ett nöje att ägna en stor del av fredagen åt att mäta. Som bambi på hal is känner jag mig. Vad är det egentligen vi behöver veta? Hur mäter man? Och universum vill hjälpa till, för just idag bjöd Paulina in till en doodle för en kväll om mätning i sociala medier. Dessutom fick jag just nys om att man kan träffa Facebook (den store) den 21 mars. Där kommer det också att pratas mätning och ROI. Have to go!

Dagens fråga

Dagens frågora riktar sig till dig som jobbar med mätning och analys av kommunikationsinsatser:

Hur sammanställer ni statistik? Vad mäter ni? Hur ofta mäter ni? Hur analyserar ni statistiken? Hur gör ni för att bli bättre med hjälp av analysen?

Det här inlägget är nummer 7 i serien #Blogg100 – en utmaning att skriva en bloggpost om dagen i 100 dagar.

Kommentarer