Zarembas viktiga artikelserie borde leda till förändring

Idag avslutades Maciej Zarembas artikelserie om vuxenmobbning i DN. Läs (!) om du inte redan har gjort det. En snabb titt i kommentarsfältet indikerar att många undrar hur detta kan hända och varför inget görs. I dagens avslutande artikel finns en form av förklaring. Det ligger i vår kultur att inte vilja ställa till med konflikter. Därför används mobbing som ett mer indirekt sätt att visa sitt missnöje. Medlöparna ser på eftersom de inte vågar ta ställning mot strömmen. Ja, självklart! Dessutom saknas lagstiftning som backar upp en utsatt människa, om den inte kan hävda diskriminering på grund av etniskt ursprung, sexuell läggning eller kön.

Tydligen finns goda rättsprocessliga exempel både från England och Frankrike. Dags att se över lagarna över hur vuxna förväntas bete sig mot varandra likväl som skolornas likabehandlingsplaner? Jag skulle skirva på ett sådant upprop.

Kommentarer